Combi Trainingen op 16 en 23 mei Park van Luna

Op 16 en 23 mei aanstaande organiseren wij twee combi trainingen in het Park van Luna. Speciaal als voorbereiding op de Van der Voort Stad van de Zon triathlon gaan we alle triathlon onderdelen in combinatie met elkaar trainen. De Zomercursisten zullen hieraan deelnemen maar we nodigen alle leden van harte uit om nog weer eens alle details van de wissels en overgangen van en naar de diverse onderdelen tot zich te nemen. Trainster Nynke zal deze twee trainingen verzorgen.

De locatie is in het Park van Luna ter hoogte van de twee doeltjes. Aanvang 19,00 uur!

Tot maandag 16 en 23 mei!

Incasso contributies en NTB-licentie

Dit jaar wordt eind mei via incasso de helft van de contributie geïnd. Door het uitstellen van de Algemene Leden Vergadering is de hoogte van de contributie 2022 nog niet formeel vastgesteld. Deze incasso is gebaseerd op de helft van de contributie over het jaar 2021.

Bij de incasso van de tweede termijn eind augustus wordt bepaald wat de contributie over 2022 wordt.

De verschuldigde licentiekosten voor de basislicentie worden eind juni geïncasseerd. Leden die in 2022 een atleten licentie hebben aangevraagd hebben die reeds betaald aan de NTB.

Jan de Jong, penningmeester

LEEF! wedstrijdcircuit 2022

De tijdrit in de Mijzenpolder is op dinsdagavond 17 mei. Iedereen is van harte welkom. Om 18.45 uur verzamelen bij het station van Hhw (westkant) en om 19.30 uur is de start bij de brug van Ursem. Rechtstreeks naar de start fietsen kan ook. De afstand van de tijdrit is 12 km.

Zondag 22 mei (RBRBR) staat de volgende clubwedstrijd op het programma voor Zwefilo en DTC-(jeugd) leden. Om enig inzicht te krijgen in de opkomst wordt gevraagd of deelnemers zich van te voren even willen aanmelden. Het is handig om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen bij de brunch. Aanmelden kan per mail op dit mailadres; wedstrijden@zwefilo.nl of via een appje op telefoonnummer van Henk 06-53705381.

“LEEF! wedstrijdcircuit 2022” verder lezen