TrailRun Clinic woensdag 12 augustus Schoorl

Elke woensdagavond wordt er gedurende de zomerperiode getraind in Schoorl. Ben je nog niet geweest en heb je nog zin om een keer aan te sluiten, dan ben je van harte welkom. We vertrekken steeds om 19 uur vanaf het parkeerterrein aan de Oorsprongweg in Schoorl. 

Op woensdag 12 augustus hebben we weer een mooie verrassing: we hebben topatlete Suzan Nieman weer weten te strikken om ons meer te leren over trailrunning. Ze geeft technische tips en ze kent de mooiste paadjes! Haar trainingen van vorig jaar waren een groot succes en er wordt nog steeds over gesproken. 

De laatste looptraining op Schoorl is op woensdagavond 2 september. Daarna gaan we weer op de baan trainen van AV HERA Heerhugowaard.

Trainingskalender Aug-Sep-Okt 2020

De trainingskalender is weer bijgewerkt tot begin oktober 2020. Op donderdagavond 20 augustus beginnen we weer met de eerste zwemtraining in zwembad de Waardergolf Heerhugowaard. Deze training start om 18.00 uur. Op zondag 23 augustus starten dan ook weer de zwemtrainingen in de middag om 15.30 uur en in de avond om 19.30 uur. Ook is er weer de Jeugdzwemtraining om 15.30 uur in de middag.

In verband met het Corona protocol gelden op dit moment de volgende regels voor het wedstrijdbad:

1. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
2. Tijdens de activiteiten zelf is geen afstandsbeperking van kracht (Tijdens het zwemmen is het toegestaan binnen 1,5m van elkaar te komen. Het is niet gewenst elkaar actief op te zoeken of te benaderen); Je mag dus wel weer inhalen tijdens het zwemmen en achter elkaar zwemmen.
3.  Direct na de activiteit dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen

Omkleden dient in de wisselcabines te worden gedaan. De douches zijn nog steeds gesloten en na afloop dient men de wisselcabines schoon te maken/desinfecteren. Desinfectans/doeken zijn aanwezig bij de trainer.

Je hoeft je niet meer vooraf aan te melden voor de training. Wel graag voor aanvang van de training aanmelden bij de trainer die nog steeds de presentielijsten bijhoudt i.v.m eventueel bron- en contactonderzoek bij een Corona virus uitbraak.

Veel trainingsplezier!

Onze DTC Trainingen per 1 juli

Vanwege de versoepelingen in het Corona beleid per 1 juli kunnen we weer bijna als vanouds de fiets- en looptrainingen organiseren. We zijn niet meer gebonden aan een maximaal aantal deelnemers en aanmelden is dus niet meer nodig. Wel houden de trainers nog een presentielijst bij dus meldt je bij aanvang van de training even bij de trainer. De 1.5 meter afstand mag tijdens het sporten ook worden overtreden hoewel we wel vragen zoveel mogelijk je gezonde verstand te gebruiken. Voor- en na het sporten dien je nog steeds onderling 1.5 meter afstand te houden. Verder gelden nog steeds de algemene veiligheids-en hygiënemaatregelen.

De looptrainingen worden met ingang van komende woensdag 1 juli gegeven in Schoorl. We vertrekken zoals gebruikelijk om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Oorsprongweg. We kunnen weer genieten van het mooie dat het gebied bij Schoorl ons te bieden heeft: bos, heide, zand, klimmetjes, afdalingen, schelpenpaden, onverharde paden, trappen en gaan zo maar door.

De fietstrainingen vinden plaats op bedrijventerrein De Vaandel in Heerhugowaard. Elke dinsdag vanaf 19.00 uur.

Gedurende de zomervakantie zijn er geen zwemtrainingen in zwembad De Waardergolf. Na de zomervakantie starten we hier weer mee. Via de Nieuwsbrief en de website houden we jullie op de hoogte.

Trainen met Corona-protocol

Gelukkig kan er weer getraind worden, weliswaar met beperkte deelname maar het lopen, fietsen en zwemmen kunnen weer onder leiding van onze trainers plaatsvinden. Om dit mogelijk maken zijn er voor alle onderdelen protocollen opgesteld waar een ieder zich aan dient te houden. Dit om de veiligheid van jou als deelnemer en die van de trainer te kunnen waarborgen. Heel belangrijk is natuurlijk om onderling 1.5 meter afstand (twee armlengtes) aan te houden. Bij de zwemtrainingen is met name ook de hygiëne zeer belangrijk. Na gebruik van de kleedruimtes/ wisselcabines dienen deze te worden schoongemaakt met desinfectans. Dit is beschikbaar bij de trainer. Hieronder kun je alle protocollen nog eens nalezen.

Kalender Mei-Juni-Juli 2020

Gelukkig mogen we weer trainen maar wel in beperkte vorm en met inachtneming van de maatregelen gesteld door het RIVM en conform het protocol van de sportorganisatie NOC NSF. Daarom zijn de trainingen aangepast en is deelname gebonden aan een maximaal aantal deelnemers per training. Voor elke training dient men zich per e-mail zich tot 1 dag van te voren aan te melden bij de desbetreffende trainer. De kalender loopt voor nu door tot aan de zomervakantie. Er kunnen zich in de loop van de weken wijzigingen voordoen dus houdt de berichtgeving op de website en de Nieuwsbrief goed in de gaten. Veel plezier!

Kalender Maart-April-Mei 2020

De nieuwe kalender is toegevoegd en loopt door tot en met eind Mei! Let op: vanaf medio half april gaan de looptrainingen van start vanaf diverse trainingslokaties. We verlaten de baan en starten dan vanaf 15 april met een serie trainingen van de lokatie Geestmerambacht Noordzijde. Ook zijn de LEEF!Circuit wedstrijden opgenomen in de kalender. Wij wensen iedereen weer veel trainingsplezier!