De groepsindeling is tot stand gekomen op basis van een puntenlijst die naar een idee van Rob Zweekhorst is opgesteld. Bij deze puntentelling zat iedereen in 2015 in één grote groep. Bij multisportwedstrijden kreeg de winnaar 60 punten, de tweede 1 minder, de derde 2 minder enz.

Bij singlesportwedstrijden kreeg de winnaar 50 punten, de tweede 1 minder, de derde 2 minder enz. De 5 prestaties, waar iemand de meeste punten mee heeft behaald tellen mee voor het  eindklassement. De overige deelnames worden beloond met een bonus van 2 punten.

De eerste 15 mensen van deze lijst zijn in groep 1 geplaatst, de volgende 15 in groep 2 en de daaropvolgende 15 in groep 3.

Groep 4 is de restgroep. Hier komen nieuwe leden in en de mensen die vorig jaar maar aan heel weinig wedstrijden hebben deelgenomen.

Het grote voordeel van dit systeem is dat nieuwe leden of mensen die er een tijdje uit geweest zijn al na één jaar kunnen doorstoten naar een groep waarin ze thuishoren.

Hier Groepsindeling_2016 vind je de groepsindeling voor 2016:

Voor de groepsindeling van 2017 willen we op soortgelijke wijze te werk gaan maar er is wel afgesproken dat de bovenste 2  van elke groep zonder meer naar een hogere groep promoveren. Uiteraard vindt er na afloop van het seizoen nog  een evaluatie plaats.