Contributie
De contributie wordt per kwartaal via automatische incasso van de bank/ of girorekening afgeschreven. De incassodata worden vooraf in het clubblad (De Tribune) bekend gemaakt. De kosten van de NTB-licentie worden eind januari van elk jaar op dezelfde manier geïnd.

De contributiebedragen 2017

 

Tri-lidmaatschap

 • Senioren (vanaf 18 jaar) 1 maal zwemmen per week € 121,80 per jaar inclusief loop-, fiets- , combi- en schaatstraining.
 • Senioren (vanaf 18 jaar) 2  maal zwemmen per week € 182,70 per jaar inclusief loop, -fiets- , combi- en schaatstraining.
 • Junioren 18 t/m 20 jaar en student met OV-kaart 1 maal zwemmen per week € 121,80 per jaar inclusief loop-, fiets-, combi- en schaatstraining.
 • Junioren t/m 16 jaar 1 maal zwemmen € 71,05 per jaar inclusief loop-, fiets-, combi- en schaatstraining.

Single-lidmaatschap

 • Uitsluitend 1 looptraining wekelijks, Junioren en Senioren € 43,15 per jaar.
 • Uitsluitend 1 fietstraining op data als in jaarplan € 43,15  per jaar.
 • Uitsluitend 1 schaatstraining op data als in jaarplan € 43,15 per jaar.
 • Het baanfietsen wordt apart betaald aan het Sportpaleis

Duo-lidmaatschap

 • Uitsluitend 1 maal fiets- en 1 maal schaatstraining wekelijks  op data zoals in het jaarplan € 86,30= per jaar.
 • Uitsluitend 1 maal loop- en 1 maal schaatstraining wekelijks op data zoals in het jaarplan € 86,30= per jaar.
 • Uitsluitend 1 maar loop- en 1 maal fietstraining wekelijk op data zoals in het jaarplan € 86,30= per jaar.

Donateurs

 • Een donateur betaalt slechts € 17,75 per jaar en krijgt het gehele jaar het clubblad, de Tribune.

Er zijn geen inschrijfkosten.

Op verzoek (aan de penningmeester: Jan de Jong: penningmeester@dtc-triatlon.nl) kan een andere betalingsregeling worden afgesproken.

Licentiekosten NTB
Een basislicentie kost voor 2017 € 34,00.
Voor jeugdleden tot en met H/D 19 jaar kost die licentie voor 2017 € 25,00.
Een atletenlicentie kost voor 2017 € 59,00.

Voor elke volgende atleet op één adres is er een korting op de NTB-kosten van € 8,00. Dat adres krijgt dan ook maar één exemplaar van het bondsblad Triatlon Sport.

Lidmaatschap gaat in na 1 september:     50 procent korting
Lidmaatschap gaat in na 1 oktober:          75 procent korting
Lidmaatschap gaat in na 1 november:      de rest van het jaar gratis, maar opzeggen kan niet eerder dan per 31 december van het daaropvolgende kalenderjaar.

NTB Licentiepasjes
Vanaf dit jaar ontvangen de leden geen licentiepasjes meer. Die kun/moet je voortaan zelf downloaden. De gang van zaken is als volgt:

Ga naar website https://mijn.triathlonbond.nl/
De gebruikersnaam die je moet invullen is je licentienummer. Je wachtwoord is je geboortedatum helemaal aan elkaar geschreven dus zonder streepjes: bijvoorbeeld 01021980. Daarna klikken op inloggen en een nieuw/persoonlijk wachtwoord aanmaken. Vervolgens klikken op tab “Lidmaatschapsbewijs” en op “Download lidmaatschapsbewijs” om je lidmaatschapsbewijs 2017 te openen.
Je kunt dit bewijs printen en meenemen naar wedstrijden. Opslaan op je mobiele telefoon en zo bij wedstrijden laten zien kan ook.

Opzeggen lidmaatschap DTC en NTB

Opzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@dtc-triatlon.nl) naar Eric Klepper, gedaan worden voor 20 november 2017.

 

Nieuwe contributies voor 2018

Lidmaatschap Contributie 2018
Single Fiets 40,00
Loop 60,00
Schaats 45,00
Duo Fiets/schaats 85,00
Loop/schaats 90,00
Loop/fiets 90,00
Duo + Loop/fiets/schaats 120,00
Tri Zwemmen onbeperkt + alle andere sporten 160,00
Jun Junior t/m 16 jaar 70,00
Don Donateurs 17,50